ASMR

ASMR är ett nytt fenomen på ljudhimmeln. Så här beskrivs det på Wikipedia.

Autonomous sensory meridian response, ASMR, är en neologism för ett fenomen som kännetecknas av en distinkt, angenämt kittlande känsla i huvudet, hårbotten, ryggen eller andra delar av kroppen som en reaktion på visuell, audiell, taktil, luktmässig eller kognitiv stimulation. Begreppets natur och klassificering är omstridd,[1] med omfattande personliga redogörelser, men liten eller ingen vetenskaplig förklaring eller evidens.

Det går också att beskriva med psykoakustik. Dessa ljud och ord påminner om mammas omvårdnad när du är liten och ligger på skötbordet. Självklart kan det vara pappans också men det utmärkande är den svaga, tysta, varma ton i rösten. För många hjälper dessa ljud att bli lugna och somna. Lyssna här, vad tycker du? ASMR