Restauranger

Restauranger med bra ljudmiljö hittar du här, matro.nu 
Buller är för närvarande det näst vanligaste klagomålet bland
restaurangbesökare efter dålig service.

Faktum är att under det senaste decenniet har ljudnivån många
restauranger blivit så hög att vissa matskribenter nu
rapportera om bullernivåerna vid sidan av kvaliteten på maten.

Forskning visar tydligt att både bakgrundsbrus och hög musik försämrar vår förmåga att smaka mat och dryck.

Främst är det smaker som sött och surt påverkas till det sämre. Flygplansmat som äts på marken smakar ofta för salt.

Möjliga neurovetenskapliga förklaringar till sådana effekter beskrivs, och förslag på lösningar. Materiel hämtat här
Buller och dess inverkan på uppfattningen av mat och dryck