Priser

Priser

Ljudmätning
Privatpersoner 6 000 skr (Stockholmsregionen)
Utanför tillkommer reskostnader.
I priset ingår rapport och förslag på åtgärder för ljudisolering.

Företag 12 000 skr (Stockholmsregionen)
Utanför tillkommer reskostnader.
I priset ingår rapport och förslag på åtgärder för bullerdämpning.

Stor ljudmätning som sträcker sig över längre tid.
Pris lämnas på offert.

Konsultation och projektledning
1200 skr/tim mini deb 2 Tim.

Stora  ljudmätningar offereras.