Om Ljudombudsmannen

logo frilagdLjudombudsmannen

Skapar sunda ljudmiljöer, inomhus och utomhus.
Som projektledare samarbetar jag med arkitekter och byggföretag för att få en så sund ljudmiljö som möjligt. Mina uppdrag är högst varierande och trivs med det. Att lösa komplicerande ljud och bullerproblem är spännande och intressant.

Jag har produktionserfarenhet från radio, TV, film och ljudbyggnationer i många år.
Kollega Thomas Lagö är doktor i ljud och vibrationer.
Vi gör. 
-kvalificerade bullerutredningar.
-ljudisolerar
-ljudmäter kostnadseffektivt
-ljudinstallation av tekniska system, -ljudslingor mm.
-håller kurser och föredrag 

Dr Thomas Lagö och DIHR Lars Bergh

Vision: bidra till bättre ljudmiljöer.
Mål: att ljudmiljö i vår vardag blir behaglig och mindre stressande. 

Läs mer här.
DIHR Lars Bergh
Dr Thomas Lagö


Leave a Reply