Om Ljudombudsmannen

logo frilagdLjudombudsmannen

Skapar sunda ljudmiljöer, inomhus och utomhus.
Som projektledare samarbetar jag med professor Thomas Lagö för att få så sunda ljudmiljöer som möjligt.

Våra uppdrag är högst varierande.

-kvalificerade bullerutredningar.
-ljudisoleringar
-ljudmätningar
-ljudproduktioner
-ljudinstallation av tekniska system, -ljudslingor mm.
-håller kurser och föredrag 

Lars Bergh och Dr Thomas Lagö har lång erfarenhet inom ljud, akustik & mätteknik, både nationellt och internationellt.
Vi är ett starkt effektivt team som klarar både stora och små problem. Speciellt där andra experterna gått bet. Jämför oss gärna mot andra. Vi tål det!

På hemsidan Ljudombudsmannen.se finns ljudskola till utbildningar för akustiker och arkitekter.
Att lösa komplicerande ljud och bullerproblem är spännande och intressant.

Lars har produktionserfarenhet från radio, TV, film och ljudbyggnationer i många år.
Kollega Thomas Lagö är doktor i ljud och vibrationer med hela världen som arbetsfält.

Dr Thomas Lagö och DIHR Lars Bergh

Vision: bidra till bättre ljudmiljöer.
Mål: att ljudmiljö i vår vardag blir behaglig och mindre stressande. Läs mer här.
DIHR Lars Bergh
Dr Thomas Lagö


Leave a Reply