Länkar

Ljud,
iPhone Audiotools Professionell ljudmätare i en vanlig Iphone.
Qirra Sound Technologies Europe sänk ljudnivån och få ökad hörbarhet.
Matro.nu när du vill hitta restauranger med bra ljudmiljö.
Staffan Hygge, Hur fungerar inlärning kontra hög ljudmiljö i skolan?

HRF hörselskadades riksförbund.
Arbetsmiljöverket, Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln.

Ljus
2700kelvin.se

Fler länkar som berör ljud.
Internoice
Internoice 2
Internoice 3 video
Boston, The Big Dig, Erich Thalheimer var projektledare.
En bok om bättre ljudmiljö i städer.
En artikel i Sound and Vibration Magazine.
Vikten av “välljud”