Låter det så här hos dig


Ljudombudsmannen dämpar till 10 dB lägre

-3 dB har vi svårt att höra skillnad på dvs om det är 47 db eller 44

-6 dB hör vi klart skillnad på. 44 dB hör vi klart skillnad på mot 50.

-10 dB uppfattar örat som hälften så högt, dvs 54 till 44

Ljudombudsmannen vet hur du får 10 dB mindre buller, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att  få bättre ljud.