Vill du förbättra din ljudmiljö och
ljudisolering?

Vi kan, ljuddämpning i restauranger, hotell, kontor, hemmet.

  • Designa, rätt form och färg och möbler med ljuddämpande egenskaper
  • Vi vet vilka byggbolag som har dokumenterade kunskaper för ljudbyggnationer.
  • Vi jobbar med företag som kan intelligenta högtalarsystem med förstärkare, installation och service

Vad säger lagen?

Vad säger lagen angående ljud?

Läs mer

Buller

Vi på Ljudombudsmannen vet hur du får bort bullerstörningar,

Läs mer

Ljud på arbetsplatsen

Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen.

Läs mer