Ljudmätning

Bullerproblem? Vi kan ljudmätning och jobbar snabbt med ny modern teknik.

Billigt och snabbt. Vi ger inte bara en ljudrapport utan också konkreta utförliga förslag på lösningar.

Med en korrekt ljudmätning blir åtgärder lättare att genomföra och mindre kostsamma. Det handlar om vilket material som ska användas men också hur det byggas och monteras. I en ljudmätning går vi igenom vad och var ljudproblemet är och hur det går att åtgärda på mest effektiva sätt.  

Exempel på rapporter.

ljudmatning2
ljudmatning