Ljudbesiktning med ljudmätning

Bullerproblem? Vi kan ljudmätning och jobbar snabbt med ny modern teknik.

Vi ger ljudrapport med konkreta utförliga förslag på lösningar.

En ljudbesiktning består av
Besök och ljudmätning på plats
Efter det förslag på åtgärder för att få bort buller och bättre ljudmiljö.
Ljudbesiktning är främst för
Restauranger
Hotell
Kontor
Skolor

Med en korrekt ljudmätning blir åtgärder lättare att genomföra och mindre kostsamma. Det handlar om vilket material som ska användas men också hur det byggas och monteras. I besiktningen visar vi vad och var ljudproblemen är och hur de går att åtgärda på mest effektiva sätt.

IMG_5694

Exempel på rapporter.

ljudmatning2
ljudmatning