Ljudombudsmannen

Skapar sunda ljudmiljöer, inomhus och utomhus.

Som projektledare samarbetar jag med professor Thomas Lagö för att få så sunda ljudmiljöer som möjligt.

Våra uppdrag är högst varierande.

  • kvalificerade bullerutredningar.
  • ljudisoleringar
  • ljudmätningar
  • ljudproduktioner
  • ljudinstallation av tekniska system,
  • ljudslingor mm.
  • håller kurser och föredrag

Lars Bergh och Dr Thomas Lagö har lång erfarenhet inom ljud, akustik & mätteknik, både nationellt och internationellt.

Vi är ett starkt effektivt team som klarar både stora och små problem. Speciellt där andra experterna gått bet.

Ljudombudsmannen håller ljudskola för arkitekter, fastihetsägare och arbetsgivare.

Att lösa komplicerande ljud och bullerproblem är spännande och intressant.

Lars har produktionserfarenhet från radio, TV, film och ljudbyggnationer i många år.

Thomas Lagö är doktor i ljud och vibrationer med världen som arbetsfält.

Bullerproblem
austin-neill-403353-unsplash