Ljudombudsmannen jobbar ständigt för att förbättra ljudmiljön i Stockholms kontor, skolor .

En bra ljudmiljö förbättrar effektiviteten hos anställda, mer trivsel och färre sjukdagar.

Det första steget är ljudbesiktning, ljudmätning och med förslag på lösningar.

Det kan göras i olika nivåer.

Billig, mellan eller viplösning.