Ljud arbetsplatsen

Störande ljud på arbetsplatsen

Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö.

Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan också relateras till dålig ljudmiljö.

Här är några åtgärder som kan göras för att få ner ljudnivåer på arbetsplatsen

  1. Sätt akustiktak.
  2. Dämpa reflexer med ljudabsorbenter vid arbetsplatser och på vägg.
  3. Använd heltäckningsmattor i gångstråk.

Skolan

Skolan är arbetsplats för barnen och har många gånger värre ljudmiljö än vanliga arbetsplatsen.

Gamla klassrum, bullriga matsalar är många elevers vardag. Vi kan ge dem en bättre arbetsmiljö.

På förskolor, finns det studier där 1 barn av 3 utvecklar tinnitus.

(Umeå Universitet Fredrik Sjödin)

I verkligheten är det ofta ljudtoppar på 80 dB.

Det är 20 dB för mycket. Det är inte klarlagt hur det påverkar barnen på lång sikt men det är troligt att både barn och personals hörsel skadas.

Det går att förbättra ljudmiljön! Med rätt absorbenter i kombination med rätt möbler och utrustning kan göra stor skillnad för bättre ljudmiljö.

Vi har kunskaper att lösa dessa ljudproblem. När ljudombudsmannen gjort en ljudbesiktning ger vi förslag på bra kostnadseffektiva åtgärder.

Varför ska du bry dig om ljud och buller?

1. För att du ska vara rädd om öronen

De är oerhört känsliga kroppsdelar, svåra att reparera och operera. Det är kul att kunna höra.

2. För att lugn och ro är bra för hälsan

Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan. 

3. För att kunna ställa krav på bra ljudkvalitet i offentliga rummet.
Om vi inte hör vad som sägs i flygplanet, perrongen kan det få allvarliga konsekvenser.

4. Det är ett handikapp att inte höra. Du kan bli betraktad som "korkad" och känna dig socialt isolerad med allt vad det innebär.

5. För kunna ställa ljudkrav till arkitekten när du ska bygga hus eller på mäklaren när du ska köpa lägenhet/bostad.

 

 

 

För fler referenser, maila till kontakt@ljudombudsmannen.se 

 Utöver detta är vi involverade i

 SAMS, Sveriges Arbetsmiljö specialister, https://samssverige.se

 Säkerhetsparken Arlanda, https://sakerhetspark.se

 TL-app för iOS (mäter ljudisolering, Vinnova-pengar) 2017

 https://matro.nu en hemsida som visar restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö 2016- 

 Ear Guardian/Med öra för Orkester, 2017 app som mäter bullerexponering i realtid.

 Utvecklat TRIABS™ med Silent Decor, se mer på https://triabs.se/

 Utvecklat Bullerdukar med Daniel Bornefalk, www.noisereduction.se

 ”Ljudväst” för kaffekvarnar (minskar malande ljud)