Ljud arbetsplatsen

Störande ljud på arbetsplatsen

Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö.

Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan också relateras till dålig ljudmiljö.

Här är några åtgärder som kan göras för att få ner ljudnivåer på arbetsplatsen

  1. Sätt akustiktak.
  2. Dämpa reflexer med ljudabsorbenter vid arbetsplatser och på vägg.
  3. Använd heltäckningsmattor i gångstråk.

Skolan

Skolan är arbetsplats för barnen och har många gånger värre ljudmiljö än vanliga arbetsplatsen.

Gamla klassrum, bullriga matsalar är många elevers vardag. Vi kan ge dem en bättre arbetsmiljö.

På förskolor, finns det studier där 1 barn av 3 utvecklar tinnitus.

(Umeå Universitet Fredrik Sjödin)

I verkligheten är det ofta ljudtoppar på 80 dB.

Det är 20 dB för mycket. Det är inte klarlagt hur det påverkar barnen på lång sikt men det är troligt att både barn och personals hörsel skadas.

Det går att förbättra ljudmiljön! Med rätt absorbenter i kombination med rätt möbler och utrustning kan göra stor skillnad för bättre ljudmiljö.

Vi har kunskaper att lösa dessa ljudproblem. När ljudombudsmannen gjort en ljudbesiktning ger vi förslag på bra kostnadseffektiva åtgärder.

Varför tänka på ljud?

1. Vi ska vara rädda om öronen

De är oerhört fina kroppsdelar, svåra att reparera och operera.

2. För att inte ska bli störda.

Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan.

 

Följ oss på sociala medier