Ljudkurser

Vi erbjuder ljudkurser för olika yrkeskategorier. Vilken kurs skulle passa dig? Kontakta oss här

I vår kurs får du som arkitekt lära dig

Ljud och ljudlära, Hur fungerar ljud.
Vad ska jag tänka på när det gäller; Hem, arbetsplats offentliga rummet.

Vi går igenom
Konstruktion, Stomljud, Flankljud, Stegljud, Material, Placering, Isolering, Dämpning, Öppna landskap, Skolor, Restauranger, Hotell och mycket mer.

Detta och praktiska övningar som vad är blåsljudtest, förstå efterklang, vad är 3,6,10 dB och vad det betyder i praktiken.

Kursen avslutas med att du får ljudcertifikat och en ljudhandbok som du har nytta av i ditt fortsatta arbete som arkitekt med ljudkunskaper.

Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 11 oktober 2022

Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman,

Kursavgift: 7 900 plus moms lunch och fika ingår. Min 10 deltagare

Arbetsgivare kommer ofta i kontakt med ljudproblem på arbetsplatsen och ljudstress med sjukskrivningar som följd. I vår kurs får du som arbetsgivare lära dig Ljud och ljudlära

 • Hur fungerar ljud.
 • Hur gör jag en ljudmätning.
 • Hur skapar jag bättre ljudmiljö för mina medarbetare
 • Vid skapar mindre stress?
 • Vilka krav kan jag ställa på en arkitekt/inredare
 • Kursen innehåller också praktiska övningar
 • Kursen avslutas med ett ljudcertifikat.Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 12 oktober 2022. Kursledare: Lars Bergh, Ljudombudsman. 
 • Kursavgift: 7 900 plus moms minimum 10 deltagare

I vår kurs får du som fastighetsägare lära dig

 • Ljud och ljudlära
 • Hur fungerar ljud
 • Vad säger lagen
 • Konstruktion
 • Stomljud
 • Stegljud
 • Isolering
 • Dämpning

Kursen innehåller också praktiska övningar
Kursen avslutas med att du får ljudcertifikat och en ljudhandbok som hjälper dig att få bättre ljudklimat i dina fastigheter. Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 13 oktober 2022. Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman. Heldag.

Kursavgift: 7 900 plus moms, minimum 10 deltagare 

I vår kurs får du som politiker lära dig om infrastruktur från början. Vilka konsekvenser politiska beslut får på ljudklimatet.

Hur får vi bättre ljudmiljö i det offentliga rummet?
Vad säger lagen?
Hur ser statistiken ut?
Vilka skador och kostnader för samhället orsakar buller?
Vad kan jag som politiker förbättra när det gäller arbetsmiljö?
på skolor kontor offentliga rummet?

Kursen avslutas med att du får ljudcertifikat och en ljudhandbok som hjälper dig att ge oss medborgare bättre ljudklimat. Gör bra ljud i Sverige helt enkelt. 

Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 14 oktober 2022

Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman. Heldag.
Kursavgift 7 900 plus moms, minimum 10 deltagare.

 

 

För fler referenser, maila till kontakt@ljudombudsmannen.se 

 Utöver detta är vi involverade i

 SAMS, Sveriges Arbetsmiljö specialister, https://samssverige.se

 Säkerhetsparken Arlanda, https://sakerhetspark.se

 TL-app för iOS (mäter ljudisolering, Vinnova-pengar) 2017

 https://matro.nu en hemsida som visar restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö 2016- 

 Ear Guardian/Med öra för Orkester, 2017 app som mäter bullerexponering i realtid.

 Utvecklat TRIABS™ med Silent Decor, se mer på https://triabs.se/

 Utvecklat Bullerdukar med Daniel Bornefalk, www.noisereduction.se

 ”Ljudväst” för kaffekvarnar (minskar malande ljud)