Ljudkurser

Vi erbjuder ljudkurser för olika yrkeskategorier. Vilken kurs skulle passa dig? Kontakta oss här

1I vår kurs får du som arkitekt lära dig

Ljud och ljudlära, Hur fungerar ljud.
Vad ska jag tänka på när det gäller; Hem, arbetsplats offentliga rummet.

Vi går igenom
Konstruktion, Stomljud, Flankljud, Stegljud, Material, Placering, Isolering, Dämpning, Öppna landskap, Skolor, Restauranger, Hotell och mycket mer.

Detta och praktiska övningar som vad är blåsljudtest, förstå efterklang, vad är 3,6,10 dB och vad det betyder i praktiken.

Kursen avslutas med att du får ljudcertifikat och en ljudhandbok som du har nytta av i ditt fortsatta arbete som arkitekt med ljudkunskaper.

Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 15 mars 2022

Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman, Thomas Lagö internationell dr i ljud och vibrationer.

Heldag.

Kursavgift: 7 900 plus moms lunch och fika ingår. Max 15 deltagare

Arbetsgivare kommer ofta i kontakt med ljudproblem på arbetsplatsen och ljudstress med sjukskrivningar som följd.

I vår kurs får du som arbetsgivare lära dig

 • Ljud och ljudlära
 • Hur fungerar ljud.
 • Hur gör jag en ljudmätning.
 • Hur skapar jag bättre ljudmiljö för mina medarbetare
 • Vid skapar mindre stress?
 • Vilka krav kan jag ställa på en arkitekt/inredare
 • Kursen innehåller också praktiska övningar
 • Kursen avslutas med att du får ett ljudcertifikat.

Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 16 mars 2022

Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman och Thomas Lagö dr i ljud och vibrationer. Heldag.

Kursavgift: 7 900 plus moms

I vår kurs får du som fastighetsägare lära dig

 • Ljud och ljudlära
 • Hur fungerar ljud
 • Vad säger lagen
 • Konstruktion
 • Stomljud
 • Stegljud
 • Isolering
 • Dämpning

Kursen innehåller också praktiska övningar
Kursen avslutas med att du får ljudcertifikat och en ljudhandbok som hjälper dig att få bättre ljudklimat i dina fastigheter.

Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 17 mars 2022

Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman och Thomas Lagö dr i ljud och vibrationer.
Heldag.

Kursavgift: 7 900 plus moms

I vår kurs får du som politiker lära dig om infrastruktur från början. Vilka konsekvenser politiska beslut får på ljudklimatet.

Hur får vi bättre ljudmiljö i det offentliga rummet?
Vad säger lagen?
Hur ser statistiken ut?
Vilka skador och kostnader för samhället orsakar buller?
Vad kan jag som politiker förbättra när det gäller arbetsmiljö?
på skolor kontor offentliga rummet?

Kursen avslutas med att du får ljudcertifikat och en ljudhandbok som hjälper dig att ge oss medborgare bättre ljudklimat.

Bra ljud i Sverige helt enkelt.

Nästa heldagskurs hålls i Stockholm 18 mars 2022
Kursledare: Lars Bergh Ljudombudsman och dr Thomas Lagö
Heldag.
Kursavgift 7 900 plus moms