Om oss öppettider 9.oo-17.00

Lars Bergh CEO

Lars Bergh CEO

Lars Bergh Ljudmiljökonsult, IHR examen

  Ljud och ljudmiljö är viktigare och viktigare. 

Samarbetat med en av världens främsta professorer, dr Thomas Lagö.
Vi  har unik kompetens med holistiska lösningar.  
 Med dessa kunskaperna hjälper vi, industrier, kontor, skolor, restauranger att få bättre
akustik och ljudmiljö.

Styrelseledamot i SAMS Sveriges arbetsmiljöspecialister

Grundare av matro.nu Restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö 

 

 

Ljudombudsmannen samarbetar med strategiska partners.

Silent Decor AB:  Allt inom akustisk och bullerdämpning,                         www.silentdecor.se

Noise Reduction AB allt inom bullerdukar,                                                www.noisereduction.se

Beda Safety AB: bullerutredningar och arbetsmiljöutbildningar.                www.riktigtgruppen.se

ErgoTek AB: ljud- och bullermätningar i skolor, kontor och industri.          www.ergo-tek.se

Ljudombudsmannen medverkar i utveckling av TRIABS™. En  unik hörn och kantabsorbent som mycket effektivt förbättrar ljudmiljön i bostad, industri och arbetsplats.

TRIABS™ ger mycket APK, Akustik Per Krona vilket vi visar i ljudmätningar.

Läs mer här om TRIABS™-produkter: www.triabs.se 

Ljud arbetsplatsen

Störande ljud på arbetsplatsen Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö. Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan...

Ljudskola

Kort ljudkurs Akustik, ljuddämpning, dB, ljudmiljö,  luftljud, stomljud, efterklang, stående vågor. Listan på ord och utryck är lång i ljudvärlden. För dig som ska beställa  ljud är det bra att känna till de vanligaste fackuttrycken. I ljudskolan förklarar vi på...

Vad säger lagen

Vad säger lagen om ljud? Vill du göra en anmäla om höga ljudnivåer, klicka här. Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret. Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket,...

BILDER FRÅN PROJEKT

Ljudombudsmannen är ljudbyrån med många grenar.

  • Vi skapar bra ljudmiljö för butiker restauranger.
  • Ljudkonsult till arkitekter, fastighetsägare, arbetsgivare och politiker.
  • Utför ljudbesiktningar med ljudmätningar, både lokalt eller på distans.
  • Besiktning av ljudslingor för dem med hörselnedsättning.
  • Ljudproduktion,  tex tunnelbaneutrop, Strömma Kanal, TV-reklam, Cosmonova.

Ljudombudsman Lars Bergh har lång erfarenhet inom ljud, akustik & mätteknik, både nationellt och internationellt.

Vi är ett starkt effektivt team som klarar både stora och små problem. Speciellt där andra experter gått bet.

Vi driver ljudskolan: Rätt ljud för bra hälsa.

Lars Bergh ljudbesiktar och har produktionserfarenhet från radio, TV, film och ljudevent.

Organisationsnummer: 559206-2250

Gratis Konsultation

Värde1000:-

 

 

För fler referenser, maila till kontakt@ljudombudsmannen.se 

 Utöver detta är vi involverade i

 SAMS, Sveriges Arbetsmiljö specialister, https://samssverige.se

 Säkerhetsparken Arlanda, https://sakerhetspark.se

 TL-app för iOS (mäter ljudisolering, Vinnova-pengar) 2017

 https://matro.nu en hemsida som visar restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö 2016- 

 Ear Guardian/Med öra för Orkester, 2017 app som mäter bullerexponering i realtid.

 Utvecklat TRIABS™ med Silent Decor, se mer på https://triabs.se/

 Utvecklat Bullerdukar med Daniel Bornefalk, www.noisereduction.se

 ”Ljudväst” för kaffekvarnar (minskar malande ljud)