Priser - öppettider

Priser från 1 jan 2022,

Företag, ljudmätning med rapport, grundpris 19 200 skr
Privatperson, ljudmätning med rapport, grundpris   

 15600 skr

Ljudutbildning 1 dag min 10 personer kurslitteratur ingår

7 900 skr / person 

På alla priser tillkommer moms      

Vid större uppdrag lämnas offert.

 

Öppet 9.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis Konsultation

Värde1000:-

 

För fler referenser, maila till kontakt@ljudombudsmannen.se 

Utöver detta är vi involverade i

SAMS, Sveriges Arbetsmiljö specialister, https://samssverige.se

Säkerhetsparken Arlanda, https://sakerhetspark.se

TL-app för iOS (mäter ljudisolering, Vinnova-pengar) 2017

https://matro.nu en hemsida som visar restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö 2016- 

Ear Guardian/Med öra för Orkester, 2017 app som mäter bullerexponering i realtid.

Utvecklat TRIABS™ med Mikaels Svensson 2021- www.silentdecor.com

Utvecklat Bullerdukar med Daniel Bornefalk, www.noisereduction.se

”Flytväst” för kaffekvarnar (minskar malande ljud)