Referenser

 

För fler referenser, maila till kontakt@ljudombudsmannen.se 

Utöver detta är vi involverade i

SAMS, Sveriges Arbetsmiljö specialister, https://samssverige.se

Säkerhetsparken Arlanda, https://sakerhetspark.se

TL-app för iOS (mäter ljudisolering, Vinnova-pengar) 2017

https://matro.nu en hemsida som visar restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö 2016- 

Ear Guardian/Med öra för Orkester, 2017 app som mäter bullerexponering i realtid.

Utvecklat TRIABS™ med Mikaels Svensson 2021- www.silentdecor.com

Utvecklat Bullerdukar med Daniel Bornefalk, www.noisereduction.se

”Flytväst” för kaffekvarnar (minskar malande ljud)