Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)

Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

 

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Värdena i tabellen är dBa, frifältsvärde. Värden inom parentes avser befintlig industri.

Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar.

Dagtid (kl. 07-18)
Ekvivalentnivå 50 (55), 60(65), 40(45)

Kvällstid (kl. 18-22)
Ekvivalentnivå 45(50), 55(60) 35(40)

Nattetid (kl. 22-07)
Ekvivalent nivå maxnivå 40(45), 50(55), 35(40)

Om jag blir störd vad gör jag?
Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00. Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.

Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart.

”Fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

 

 

Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket, Luftfartsverket, Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Boverket, Trafikstyrelsen, Transport styrelsen, m

Vill du göra en anmäla om höga ljudnivåer, klicka här

Vill du få svar direkt? Kontakta Ljudombudsmannen

FAO 

Hur länge får man festa? Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

 Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten.  Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik.

För buller inom fastigheter (främst i sovrum och vardagsrum) rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids:

Maximalt ljud 45 dBA
Ekvivalent ljud 30 dBA
Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA
Ljud från musikanläggningar 25 dBA

Utomhuskonserter, vad gäller? Samma som ”inomhus”. Max 100 dBrms/115dBpeak där publik kan stå.

På arbetsplatser gäller 85 dBA, 24hleq.

Fläktar och kylaggregat vad gäller? Hur mycket får det låta.
Utomhusbuller: Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)

Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

 

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Värdena i tabellen är dBa, frifältsvärde. Värden inom parentes avser befintlig industri.

Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar.

Dagtid (kl. 07-18)
Ekvivalentnivå 50 (55), 60(65), 40(45)

Kvällstid (kl. 18-22)
Ekvivalentnivå 45(50), 55(60) 35(40)

Nattetid (kl. 22-07)
Ekvivalent nivå maxnivå 40(45), 50(55), 35(40)

Om jag blir störd vad gör jag?
Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00. Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.

Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart.

”Fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]