Hem – Ljudombudsmannen Lars Bergh 2024-02-05
24

Års erfarenhet inom ljud

SEDAN 1992
Unik kompetens med holistiska lösningar.

Samarbetat med en av världens främsta professorer, dr Thomas Lagö.

Styrelseledamot i SAMS Sveriges arbetsmiljöspecialister.
Grundare av matro.nu Restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö.

SL
Fitness 24 seven
ICA Maxi
Scania
Borrby Frö Bed & Breakfast
AP Fjärde AP-Fonden
Setra
Skeppsholmen-Sothebys
Franzen
Johnson&Johnson
Cosmonova
STORY Hotels
Kista Galeria
Kvartal
LS Sörmland
Arla
Arla
Stuckbema
Hotel Skeppsholmen
Västerås Stad
Olympia Hallen
Halltec
Nobis Hotel Stockholm
Byggbranschens Säkerhets Park
Strömma

Fler av våra samarbets- partners

Vi är stolta över att ha bidragit till förbättrad ljudmiljö, effektiv ljudisolering och framgångsrik projektledning för våra värderade kunder.

Deras förtroende speglar vårt engagemang för kvalitet och innovation inom akustisk design. Upptäck hur vi kan hjälpa även ditt projekt att nå nya höjder.

Har du frågor eller är du nyfiken på att veta mer om dessa projekt? Kontakta mig så berättar jag mer än gärna.

Behöver vi bättre ljudmiljö?

FORSKNING VISAR ATT
50%
...av de som blir sjukskrivna är stressade av ljud på ett eller annat sätt. Det är främst kvinnor som drabbas.
KORTFATAT:

Många lever och jobbar i dålig ljudmiljö. Det är alltid mottagaren som avgör vad som är rätt, inte avsändaren.

HUR FÅR MAN BÄTTRE LJUDMILJÖ

Jag gör ljudbesiktning med ljudmätning och ser vad som behöver göras för att skapa bättre ljudmiljö.

Min kunskap om ljud vill jag dela med oss till företag, skolor, restauranger, industrier, privatpersoner eller överallt där ljud förstör hälsa.

Ljudet blev fokusområde

Allt fler organisationer och företag har sett att investering i en sund ljudmiljö ger ökad tillväxt och avkastning, men också bättre arbetsmiljö. Läs mer om arbetssjukdomar orsakade av buller i rapporten skapad av Afa försäkring.

Glöm inte!

Bra arbetsmiljö minskar risker med sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar.

Är det för mig eller för min organisation?

Oavsett om det är en restaurang, butik, arbetsplats, skola eller konsertlokal blir ljudet bättre med mina tjänster. Jag vet hur. Med vårt trestegsprogram kan du vara säker på att vi tar hand om oljud som stör.

Utforska påverkan av optimerad ljudmiljö
Utforska på djupet hur en optimerad ljudmiljö kan påverka människors välbefinnande och produktivitet.
Exempel
Exempel kan vara restauranger som säljer mer då de är behagligare ur ljudsynpunkt och gästen stannar längre och köper kanske mer. Andra exempel? Kontorsarbetsplatser där bra ljudmiljö ger en ökad trivsel och produktivitet.
Mer om

Oavsett om det handlar om kundvård, personalvård eller annat visar det ditt företags genuina intresse av att ge människor en omtanke genom ett bättre ljudmiljö.
Exempel på framgångsrika projekt och möjligheter inom området ljudmiljö är oändliga.

Processer och åtgärder

Analys och förebyggande
Analysis and prevention in a planning stage of new premises and surfaces
Rapport och förslag
B) Rapport och förslag på åtgärder hur att komma till rätta med befintliga olägenheter och problem
Åtgärd
Vi tar hand om allt och ger dig en lösning, implementerad och klar, hållbar och kostnadseffektivt förebygga, utvärdera och åtgärda.
Allt bygger på gedigen kompetens och erfarenhet
Allt bygger på gedigen kompetens och erfarenhet så att du som kund slipper dyrköpta misstag som inte löser problemet. Trötthet och ohälsa kan ofta kopplas till en dålig ljudmiljö. Att få ner ljudnivån kan ge många positiva effekter. 
Är det t.ex viktigt att ha en samtalsvänlig nivå på din arbetsplats? Hur löser jag det?
Ljudombudsmannen har utrustning för att mäta ljud i alla dess former i alla typer av lokaler. Därmed kan åtgärder sättas in med rätt material, produkter och teknik så att önskvärd ljudmiljö erhålles.  Med många decenniers erfarenhet och lyckade projekt från alla sorters miljöer (kontor, industri, idrottsanläggningar, offentliga lokaler och mycket mer) tar vi fram den bästa lösningen. 

Ljudexpert tjänster

ljudmättning

Ljudmätning

Ljudmätning både lokalt och på distans med digital teknik.

LÄS MER & BOKA
Restaurang_panel.webp(1)

Akustik

Få bättre akustiska miljöer på restaurangen eller hemmakontoret.

LÄS MER & BOKA
Buller

Buller

Lösningar för hus eller lägenheter med dålig isolering.

LÄS MER & BOKA

Mina ljudkurser

Architect-800x1100px

Arkitekt

Elevate dina ljudkunskaper – gå vår heldagskurs i Stockholm!

LÄS MER & BOKA
Business-800x1100px

Arbetsgivare

Minska ljudstress – skapa en hälsosam arbetsplats med oss!

LÄS MER & BOKA
Real-estate-owner2-800-1100px

Fastighetsägare

Ljudkunskap för fastighetsägare – ta kontroll över din miljö!

LÄS MER & BOKA
Political-800x1100px

Politiker

Skapa bättre ljudmiljöer för medborgarna – bli en informerad politiker.

LÄS MER & BOKA

Jag är ljudombudsmannen

Jag är ljudombuds-mannen

Lars Bergh här, en ljudmiljöexpert med IHR-examen och erfarenhet från samarbete med ledande akustikprofessorer som Dr. Thomas Lagö. Min specialitet är att förbättra akustiken för industrier, kontor, skolor och restauranger. Jag har grundat matro.nu, en plattform för ljudvänliga restaurangmiljöer, och bidragit till utvecklingen av TRIABS™, en innovativ lösning för effektiv ljudabsorption. Som styrelseledamot i SAMS och engagerad i projekt som Säkerhetsparken Arlanda och utveckling av ljudmätningsapplikationer, är jag dedikerad till att förbättra arbets- och ljudmiljöer.

Glöm inte!

Bra arbetsmiljö minskar risker med sjukskrivningar i stressrelaterade sjukdomar.

Kunskap för en bättreljudmiljö

INVOLVERAD I

 TRIABS™

Säkerhetsparken Arlanda

Sveriges Arbetsmiljö
specialister

Matro

STRATEGISKA PARTNERS

Audio Design

Noise Reduction

PORTFOLIO

Kontakta ljudombudsmannen

Kontakta ljudombuds-mannen

  LÄR DIG MER OM LJUD

  FAQ

  Varför ska du bry dig om ljud och buller?
  Varför ska du bry dig om ljud och buller?

  1. För att du ska vara rädd om öronen
  De är oerhört känsliga kroppsdelar, svåra att reparera och operera. Det är kul att kunna höra.

  2. För att lugn och ro är bra för hälsan
  Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan.

  3. För att kunna ställa krav på bra ljudkvalitet i offentliga rummet.
  Om vi inte hör vad som sägs i flygplanet, perrongen kan det få allvarliga konsekvenser.

  4. Det är ett handikapp att inte höra. Du kan bli betraktad som "korkad" och känna dig socialt isolerad med allt vad det innebär.

  5. För kunna ställa ljudkrav till arkitekten när du ska bygga hus eller på mäklaren när du ska köpa lägenhet/bostad.

  3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?
  3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?

  Enkelt uttryckt kan man säga att 3 dB skillnad hör du inte. Så mellan 60 eller 63 spelar ingen roll, du hör ingen skillnad (i praktiken).

  Mellan 60 eller 66 dB hör du skillnad men inte jättemycket.
  Däremot går vi från 60 till 70 dB uppfattar örat det som dubbelt så högt. (vid 1000Hz).
  Här kan du själv höra hur mycket (eller lite) 10 dB är.

  Lyssna först på referensnivån.

  Den kallar vi 0 dB.Använd upp/ner-piltangenterna för att öka eller sänka volymen. Rör inte volymen efter att du bestämt hur högt du vill lyssna på referensnivån.

  Klicka på pilen.

  Nu klickar du på pilen igen och då är ljudnivån 10 dB högre.

  Denna nivå uppfattar örat det som dubbelt så högt.

  Det betyder att 10 dB uppfattas som dubbelt så högt och det är bra att förstå.

  Störande ljud på arbetsplatsen
  Störande ljud på arbetsplatsen

  Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö.
  Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan också relateras till dålig ljudmiljö.

  Här är några åtgärder som kan göras för att få ner ljudnivåer på arbetsplatsen

  1. Sätt akustiktak.
  2. Dämpa reflexer med ljudabsorbenter vid arbetsplatser och på vägg.
  3. Använd heltäckningsmattor i gångstråk.

  Skolan

  Skolan är arbetsplats för barnen och har många gånger värre ljudmiljö än vanliga arbetsplatsen.

  Gamla klassrum, bullriga matsalar är många elevers vardag. Vi kan ge dem en bättre arbetsmiljö.
  På förskolor, finns det studier där 1 barn av 3 utvecklar tinnitus.
  (Umeå Universitet Fredrik Sjödin)

  I verkligheten är det ofta ljudtoppar på 80 dB.
  Det är 20 dB för mycket. Det är inte klarlagt hur det påverkar barnen på lång sikt men det är troligt att både barn och personals hörsel skadas.Det går att förbättra ljudmiljön! Med rätt absorbenter i kombination med rätt möbler och utrustning kan göra stor skillnad för bättre ljudmiljö.
  Vi har kunskaper att lösa dessa ljudproblem. När

  ljudombudsmannen gjort en ljudbesiktning ger vi förslag på bra kostnadseffektiva åtgärder.

  Vad säger lagen om ljud?
  Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret!

  Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket, Luftfartsverket, Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Boverket, Trafikstyrelsen, Transport styrelsen, mm.

  Hur länge får man festa?
  Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

  Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten. Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik.

  För buller inom fastigheter (främst i sovrum och vardagsrum) rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids:

  Maximalt ljud

  45 dBA

  Ekvivalent ljud

  30 dBA

  Ljud med hörbara tonkomponenter

  25 dBA

  Ljud från musikanläggningar

  25 dBA

   

  Utomhuskonserter, vad gäller?
  Samma som ”inomhus”. Max 100 dBrms/115dBpeak där publik kan stå.
  Ljudnivå på arbetsplatser?
  Gäller 85 dBA, 24hleq.
  Fläktar och kylaggregat vad gäller?
  Hur mycket får det låta.

  Utomhusbuller: Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns

  Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)

  Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

  Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller?
  Värden inom parentes avser befintlig industri.

  Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar.

  • Dagtid (kl. 07-18)
   Ekvivalentnivå 50 (55), 60(65), 40(45)
  • Kvällstid (kl. 18-22)
   Ekvivalentnivå 45(50), 55(60) 35(40)
  • Nattetid (kl. 22-07)
   Ekvivalent nivå maxnivå 40(45), 50(55), 35(40)
  Om jag blir störd vad gör jag?

  Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00.

  Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart.

  ”Fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

  Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.

  Credit: Animated icons by Lordicon.com