Tjänster Lars Bergh 2024-02-05
24

Års erfarenhet inom ljud

SEDAN 1992
Unik kompetens med holistiska lösningar.

Samarbetat med en av världens främsta professorer, dr Thomas Lagö.

Styrelseledamot i SAMS Sveriges arbetsmiljöspecialister.
Grundare av matro.nu Restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö.

Innovativa metoder för ljudmätning

Ljudmätning både lokalt och på distans med digital teknik. Med en korrekt ljudmätning blir förbättringsåtgärder lättare att genomföra och mindre kostsamma. Det handlar självklart om vilket material som ska användas men också hur det byggas och monteras. I besiktningen visar vi vad och var ljudproblemen är och hur de går att åtgärda på det mest effektiva sättet.
Vid distansmätning
Besök och ljudmätning på plats eller distans. Sedan ger vi förslag på åtgärder för att få bort buller och skapa bättre ljudmiljö. Tjänsten Ljudbesiktning är främst för Restauranger, Hotell, Kontor, Skolormen vi hjälper även privatpersoner.
Ljudbesiktning består av
Besök och ljudmätning på plats eller distans. Sedan ger vi förslag på åtgärder för att få bort buller och skapa bättre ljudmiljö. Tjänsten Ljudbesiktning är främst för Restauranger, Hotell, Kontor, Skolormen vi hjälper även privatpersoner.
Priser ljudmätning

Företag, ljudmätning med rapport, grundpris - 19 200 kr

Privatperson, ljudmätning med rapport, grundpris - 15 600 kr

Ljudutbildning 1 dag min 10 personer kurslitteratur ingår - 7 900 kr / person

På alla priser tillkommer moms
Vid större uppdrag lämnas offert.

Lösningar inom akustik

Akustik på restaurangen eller hemmakontoret. Ljudombudsmannen vet hur du får bättre akustiska miljöer. Vi förbättrar akustiken på restauranger och hem med TRIABS™   

Det är framför allt sötma och sälta som försämras.

Nivåer på 75dB

Redan vid nivåer på 75dB börjar förmågan att uppleva smaker försämras.
Det är framför allt sötma och sälta som försämras.

Rätt dämpmaterial
Förbättra ljudmiljön med rätt dämpmaterial, på rätt plats, använda färre högtalare med bra kvalitet. Då smakar maten bättre och du kan njuta av maten, tala, höra och få en helhetsupplevelse. Ljudombudsmannen vet hur du får bättre akustiska miljöer.
Restauranger med ljudmiljö

Här hittar du restauranger med samtalsvänlig ljudmiljö matro.nu

Strategier för att övervinna buller

Lösningar för hus eller lägenheter med dålig isolering. Bor du i villa, bostadsrätt eller hyresrätt? Gamla eller nya lägenheter har ofta dålig isolering mot grannar.
Investering i ljudisolering
Ljudisolering kan vara en investering som du har glädje av varje dag du själv bor där och säkert uppskattas av nästa hyresgäst/bostadsrättsägare. Bra ljudisolering försämras inte med åren och behöver inget underhåll. Vi vet hur du ljudisolerar på bästa sätt.
Om grannen stör

Vad kan jag göra om grannen stör?
Det finns den vänliga vägen; prata med grannen.
Den hårda vägen; via hyresvärd, bostadsrättsförening, hyresgästföreningen osv.
Du kan också fråga om du själv vill isolera i din bostadsrätt eller lägenhet mot grannen.
Det är inte alltid så svårt eller kostsamt som det låter.

Fixa buller

Det finns en mängd olika strategier för att hantera bullerproblem i din bostad, anpassade efter dina specifika behov. Oavsett om du bor i en lägenhet, villa, eller om du är en fastighetsägare som strävar efter att tillhandahålla dina hyresgäster den optimala ljudmiljön, är du välkommen att kontakta mig. Vi kommer tillsammans att utforma en lösning för att effektivt adressera och minimera bullret.

LÄR DIG MER OM LJUD

FAQ

Varför ska du bry dig om ljud och buller?
Varför ska du bry dig om ljud och buller?

1. För att du ska vara rädd om öronen
De är oerhört känsliga kroppsdelar, svåra att reparera och operera. Det är kul att kunna höra.

2. För att lugn och ro är bra för hälsan
Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan.

3. För att kunna ställa krav på bra ljudkvalitet i offentliga rummet.
Om vi inte hör vad som sägs i flygplanet, perrongen kan det få allvarliga konsekvenser.

4. Det är ett handikapp att inte höra. Du kan bli betraktad som "korkad" och känna dig socialt isolerad med allt vad det innebär.

5. För kunna ställa ljudkrav till arkitekten när du ska bygga hus eller på mäklaren när du ska köpa lägenhet/bostad.

3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?
3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?

Enkelt uttryckt kan man säga att 3 dB skillnad hör du inte. Så mellan 60 eller 63 spelar ingen roll, du hör ingen skillnad (i praktiken).

Mellan 60 eller 66 dB hör du skillnad men inte jättemycket.
Däremot går vi från 60 till 70 dB uppfattar örat det som dubbelt så högt. (vid 1000Hz).
Här kan du själv höra hur mycket (eller lite) 10 dB är.

Lyssna först på referensnivån.

Den kallar vi 0 dB.Använd upp/ner-piltangenterna för att öka eller sänka volymen. Rör inte volymen efter att du bestämt hur högt du vill lyssna på referensnivån.

Klicka på pilen.

Nu klickar du på pilen igen och då är ljudnivån 10 dB högre.

Denna nivå uppfattar örat det som dubbelt så högt.

Det betyder att 10 dB uppfattas som dubbelt så högt och det är bra att förstå.

Störande ljud på arbetsplatsen
Störande ljud på arbetsplatsen

Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö.
Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan också relateras till dålig ljudmiljö.

Här är några åtgärder som kan göras för att få ner ljudnivåer på arbetsplatsen

1. Sätt akustiktak.
2. Dämpa reflexer med ljudabsorbenter vid arbetsplatser och på vägg.
3. Använd heltäckningsmattor i gångstråk.

Skolan

Skolan är arbetsplats för barnen och har många gånger värre ljudmiljö än vanliga arbetsplatsen.

Gamla klassrum, bullriga matsalar är många elevers vardag. Vi kan ge dem en bättre arbetsmiljö.
På förskolor, finns det studier där 1 barn av 3 utvecklar tinnitus.
(Umeå Universitet Fredrik Sjödin)

I verkligheten är det ofta ljudtoppar på 80 dB.
Det är 20 dB för mycket. Det är inte klarlagt hur det påverkar barnen på lång sikt men det är troligt att både barn och personals hörsel skadas.Det går att förbättra ljudmiljön! Med rätt absorbenter i kombination med rätt möbler och utrustning kan göra stor skillnad för bättre ljudmiljö.
Vi har kunskaper att lösa dessa ljudproblem. När

ljudombudsmannen gjort en ljudbesiktning ger vi förslag på bra kostnadseffektiva åtgärder.

Vad säger lagen om ljud?
Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret!

Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket, Luftfartsverket, Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Boverket, Trafikstyrelsen, Transport styrelsen, mm.

Hur länge får man festa?
Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten. Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik.

För buller inom fastigheter (främst i sovrum och vardagsrum) rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids:

Maximalt ljud

45 dBA

Ekvivalent ljud

30 dBA

Ljud med hörbara tonkomponenter

25 dBA

Ljud från musikanläggningar

25 dBA

 

Utomhuskonserter, vad gäller?
Samma som ”inomhus”. Max 100 dBrms/115dBpeak där publik kan stå.
Ljudnivå på arbetsplatser?
Gäller 85 dBA, 24hleq.
Fläktar och kylaggregat vad gäller?
Hur mycket får det låta.

Utomhusbuller: Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)

Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller?
Värden inom parentes avser befintlig industri.

Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar.

  • Dagtid (kl. 07-18)
    Ekvivalentnivå 50 (55), 60(65), 40(45)
  • Kvällstid (kl. 18-22)
    Ekvivalentnivå 45(50), 55(60) 35(40)
  • Nattetid (kl. 22-07)
    Ekvivalent nivå maxnivå 40(45), 50(55), 35(40)
Om jag blir störd vad gör jag?

Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00.

Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart.

”Fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.