Utbildning – Registrera till ljudkurs för politiker Lars Bergh 2024-02-05

Registrera till ljudkurs för politiker

  LÄR DIG MER OM LJUD

  FAQ

  Varför ska du bry dig om ljud och buller?
  Varför ska du bry dig om ljud och buller?

  1. För att du ska vara rädd om öronen
  De är oerhört känsliga kroppsdelar, svåra att reparera och operera. Det är kul att kunna höra.

  2. För att lugn och ro är bra för hälsan
  Störande ljud på arbetsplatsen kan det ge ineffektivitet. I hemmet, störd nattsömn påverkar hälsan.

  3. För att kunna ställa krav på bra ljudkvalitet i offentliga rummet.
  Om vi inte hör vad som sägs i flygplanet, perrongen kan det få allvarliga konsekvenser.

  4. Det är ett handikapp att inte höra. Du kan bli betraktad som "korkad" och känna dig socialt isolerad med allt vad det innebär.

  5. För kunna ställa ljudkrav till arkitekten när du ska bygga hus eller på mäklaren när du ska köpa lägenhet/bostad.

  3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?
  3, 6 eller 10 dB, vad är skillnaden?

  Enkelt uttryckt kan man säga att 3 dB skillnad hör du inte. Så mellan 60 eller 63 spelar ingen roll, du hör ingen skillnad (i praktiken).

  Mellan 60 eller 66 dB hör du skillnad men inte jättemycket.
  Däremot går vi från 60 till 70 dB uppfattar örat det som dubbelt så högt. (vid 1000Hz).
  Här kan du själv höra hur mycket (eller lite) 10 dB är.

  Lyssna först på referensnivån.

  Den kallar vi 0 dB.Använd upp/ner-piltangenterna för att öka eller sänka volymen. Rör inte volymen efter att du bestämt hur högt du vill lyssna på referensnivån.

  Klicka på pilen.

  Nu klickar du på pilen igen och då är ljudnivån 10 dB högre.

  Denna nivå uppfattar örat det som dubbelt så högt.

  Det betyder att 10 dB uppfattas som dubbelt så högt och det är bra att förstå.

  Störande ljud på arbetsplatsen
  Störande ljud på arbetsplatsen

  Förtätning på kontor gör det svårt att uppfylla krav på god arbetsmiljö.
  Det finns undersökningar som säger att dålig ljudmiljö ökar frånvaro och missnöje på arbetsplatsen. Koncentrationssvårigheter, huvudvärk, stress och sömnproblem kan också relateras till dålig ljudmiljö.

  Här är några åtgärder som kan göras för att få ner ljudnivåer på arbetsplatsen

  1. Sätt akustiktak.
  2. Dämpa reflexer med ljudabsorbenter vid arbetsplatser och på vägg.
  3. Använd heltäckningsmattor i gångstråk.

  Skolan

  Skolan är arbetsplats för barnen och har många gånger värre ljudmiljö än vanliga arbetsplatsen.

  Gamla klassrum, bullriga matsalar är många elevers vardag. Vi kan ge dem en bättre arbetsmiljö.
  På förskolor, finns det studier där 1 barn av 3 utvecklar tinnitus.
  (Umeå Universitet Fredrik Sjödin)

  I verkligheten är det ofta ljudtoppar på 80 dB.
  Det är 20 dB för mycket. Det är inte klarlagt hur det påverkar barnen på lång sikt men det är troligt att både barn och personals hörsel skadas.Det går att förbättra ljudmiljön! Med rätt absorbenter i kombination med rätt möbler och utrustning kan göra stor skillnad för bättre ljudmiljö.
  Vi har kunskaper att lösa dessa ljudproblem. När

  ljudombudsmannen gjort en ljudbesiktning ger vi förslag på bra kostnadseffektiva åtgärder.

  Vad säger lagen om ljud?
  Vad säger lagen angående ljud, dessa statliga verk har svaret!

  Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Havs och vatten myndigheten, Generalläkaren, Konsumentverket, Luftfartsverket, Folkhälsomyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Boverket, Trafikstyrelsen, Transport styrelsen, mm.

  Hur länge får man festa?
  Nej, det finns inga tydliga regler om hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.

  Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten. Det kan väl anses vara normalt att ha fest någon gång per år med något högre musik.

  För buller inom fastigheter (främst i sovrum och vardagsrum) rekommenderar Socialstyrelsen att följande riktvärden inte överskrids:

  Maximalt ljud

  45 dBA

  Ekvivalent ljud

  30 dBA

  Ljud med hörbara tonkomponenter

  25 dBA

  Ljud från musikanläggningar

  25 dBA

   

  Utomhuskonserter, vad gäller?
  Samma som ”inomhus”. Max 100 dBrms/115dBpeak där publik kan stå.
  Ljudnivå på arbetsplatser?
  Gäller 85 dBA, 24hleq.
  Fläktar och kylaggregat vad gäller?
  Hur mycket får det låta.

  Utomhusbuller: Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV 1978:5). Mätningen sker utomhus t.ex. vid klagandens fasad eller tomtgräns

  Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)

  Externt industribullerbostäder, hotell, vård och under- visningslokaler och motsvarande Kontor Fritidsbebyggelse och område med rörligt friluftsliv.

  Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller?
  Värden inom parentes avser befintlig industri.

  Det är viktigt att man inte glömmer att man skall lägga till 5 dB om det är ”tonala ljud”. Detta gäller för samtliga mätningar.

  • Dagtid (kl. 07-18)
   Ekvivalentnivå 50 (55), 60(65), 40(45)
  • Kvällstid (kl. 18-22)
   Ekvivalentnivå 45(50), 55(60) 35(40)
  • Nattetid (kl. 22-07)
   Ekvivalent nivå maxnivå 40(45), 50(55), 35(40)
  Om jag blir störd vad gör jag?

  Är det hantverkare som arbetar i en lägenhet/villa/radhus eller på villa/radhus tomt så kan man kräva av grannen som anlitar hantverkaren att inga störande ljud skall förekomma innan 07.00 eller efter 21.00.

  Det är fullständigt klarlagt att det inte är fritt fram för grannen att föra väsen hur som helst, ens dagtid. Var gränsen går är en bedömningssak, men att det finns en övre gräns är alldeles klart.

  ”Fritt fram” att föra väsen skall man inte räkna med.

  Vill du göra anmäla om höga ljudnivåer, klicka här.